ViKan Logo

Ditt behov är vår uppgift

Det viktigaste för oss är den assistansberättigades fysiska, psykiska och sociala behov. Det kräver i sin tur att vi rekryterar våra assistenter på ett bra sätt, att vi har bra arbetsmetoder och ett nära och tydligt ledarskap.
Ett bra bemötande förutsätter ett stort mått av tålamod och empati samt stor lyhördhet för den assistansberättigades situation och god kunskap om personens funktionsnedsättning. Detta är något vi förutsätter hos alla våra anställda.

Välkommen till Assistans ViKan AB

önskar Karin Larshage Fransson & Viola Johansson