ViKan Logo

Hälsan är viktig för alla

Vår policy är en rökfri arbetsplats, vilket innebär att anställda inte röker på arbetstid. Detta är en del av företagets hälsofrämjande arbete.
Vidare ska vi genom regelbundna utvecklingssamtal, utbildningar, hälsovägledning och arbetsplatsträffar stimulera och stödja våra medarbetare till att aktivt ta ansvar för sin hälsa.